Sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Sztandar Szkoły ufundowany przez Przyjaciół Szkoły, wykonany przez firmę HAFTINA z Piotrkowa Trybunalskiego, poświęcony 18 maja 2014 r. przez J. E. Ks. Bp dr Mariana Rojka.

Sztandar SzkołySztandar Szkoły

Logo SP Majdan Nepryski

HYMN DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA PAWŁA II

I

Choć jesteśmy bardzo młodzi
Nasze serca są otwarte,
Bo nasz Patron nam przewodzi
Swą mądrością, dobrem, żartem.

Ref.

Nie lękamy się iść drogą ku przyszłości!
Nie lękamy się iść drogą ku mądrości!
Nie lękamy się bo nie jesteśmy sami!
Nie lękamy się Jan Paweł II (Drugi) z nami!

II

Patron nasz – człowiek mądrości!
Patron nasz – świadek miłości!
Dla nas wszystkich jest przykładem,
Przyjacielem, ojcem, bratem!

III

Świat poznawać – jak On chcemy!
Kochać ludzi – jak On chcemy!
Służyć Bogu – jak On chcemy!
Sławić Polskę tak będziemy!

Słowa: Małgorzata Czerwieniec
Muzyka: Rafał Knap (Pobierz podkład)

Do pobrania: