W bibliotece Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które skupia uczniów dobrowolnie pracujących na rzecz biblioteki szkolnej.

Cele ogólne działalności Koła Przyjaciół Biblioteki:

 • Dobrze zorganizowana praca koła nie tylko ułatwia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków, ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej, usprawnia pracę szkoły.
 • Praca  w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych cech charakteru, takich jak: dyscyplina, samodzielność i zdecydowanie, współdziałanie w grupie i koleżeństwo, a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy.
 • Podstawą dobrej pracy koła jest umiejętne i równe rozłożenie obowiązków na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności dzieci i doskonali formy jej samodzielnego działania.

Harmonogram pracy i zadania szczegółowe poszczególnych grup i sekcji Koła Przyjaciół Biblioteki:

SEKCJA ŁĄCZNIKÓW KLASOWYCH

 • podliczanie stanu czytelnictwa klasy – raz w miesiącu,
 • kontrolowanie terminowego zwrotu książek, w szczególności lektur – dwa razy w miesiącu,
 • pomoc w objęciu wszystkich uczniów działalnością biblioteki i w pracy nad wzrostem czytelnictwa – w miarę potrzeb,
 • informowanie wychowawców klas o stanie czytelnictwa – na bieżąco,
 • propagowanie czytelnictwa w swojej klasie, informowanie koleżanek i kolegów o nowościach książkowych zakupionych do biblioteki – na bieżąco.

Aktyw ścisły – pomaga bezpośrednio bibliotekarce w poszczególnych sekcjach:

 • bibliotekarsko – konserwatorskiej,
 • propagandowej,
 • dekoracyjno – imprezowej.

Do zadań sekcji bibliotekarsko – konserwatorskiej należy:

Pomoc w udostępnianiu książek - podczas codziennych dyżurów:

 • wyszukiwanie kart czytelnika,
 • wyszukiwanie i podawanie lektur z półek oraz ponowne włączanie ich do księgozbioru,
 • wypełnianie kart czytelnika,
 • pomoc przy prowadzeniu statystyki wypożyczeń,
 • dyżury w czytelni.

Konserwacja księgozbioru – na bieżąco:

 • opieka nad przydzielonymi regałami,
 • okładanie książek w folię lub w papier,
 • podklejanie kartek w książkach uszkodzonych,
 • utrzymywanie porządku na regałach,
 • interwencja w wypadku umyślnego niszczenia książek wypożyczanych przez niektórych uczniów,
 • pomoc we włączaniu do księgozbioru książek z nowych zakupów,
 • sporządzanie pod nadzorem bibliotekarza kart książek do nowych książek,
 • sporządzanie drugiej karty katalogowej do katalogu rzeczowego i tytułowego,
 • pieczętowanie nowych książek.

Zadania sekcji propagandowej:

 • projektowanie i wykonywanie afiszy, plakatów, ogłoszeń i wywieszek informacyjnych – w miarę potrzeb,
 • sporządzanie tabeli ilustrującej stan czytelnictwa popularyzujących najlepszych czytelników
 • w poszczególnych klasach – raz w miesiącu,
 • promowanie biblioteki na terenie szkoły – na bieżąco.
 • Sekcja dekoracyjno – imprezowa:
 • dba o estetyczny wygląd biblioteki – na bieżąco,
 • pomaga w przygotowaniu spotkań autorskich, poranków literackich, inscenizacji, apeli
 • i imprez czytelniczych, teatrzyków, recytacji, wystaw, konkursów, kiermaszów i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez bibliotekę – w miarę potrzeb.

Opiekunem jest pani Anna Krzaczek.