W górę

Dokumenty dla Rodziców

Zgłoszenie przyjęcia dziecka do klasy I w obwodowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim prowadzonej przez Gminę Józefów na rok szkolny 2024/2025.
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim prowadzonej przez Gminę Józefów na rok szkolny 2024/2025
Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim na rok szkolny 2023/2024.
Oświadczenie do szkoły ponadpodstawowej.
Upoważnienie do odbioru dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu.
Wzór zwolnienia ucznia z lekcji.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.
Terminarz spotkań i konsultacji z rodzicami.
Terminarz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Zarządzenie nr 7/2023/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim z dnia 29 grudnia 2023 r.w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za przygotowywanie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej im. Jana
 
 
Powered by Phoca Download