Rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców:

 • Przewodnicząca - p. Edyta Lal
 • Z-ca przew. - p. Iwona Garbacz
 • Sekretarz - p. Agnieszka Dołęska
 • Skarbnik - p. Łukasz Pakuła

Członkowie:

 • p. Katarzyna Leśniak
 • p. Agnieszka Litwin
 • p. Regina Garbiec-Kolak
 • p. Monika Greszta
 • p. Luiza Litwin
 • p. Agata Iwan

Rok szkolny 2022/2023

Rada Rodziców:

 • Przewodnicząca - p. Edyta Lal
 • Z-ca przew. - p. Iwona Garbacz
 • Sekretarz - p. Ewelina Tytoń
 • Skarbnik - p. Monika Greszta

Członkowie:

 • p. Anna Naklicka
 • p. Agnieszka Litwin
 • p. Regina Garbiec-Kolak
 • p. Luiza Litwin
 • p. Monika Rawiak
 • p. Sylwia Hałasa

Rok szkolny 2021/2022

Rada Rodziców:

 • Przewodnicząca - p. Edyta Lal
 • Z-ca przew. - p. Iwona Garbacz
 • Sekretarz - p. Justyna Kazanowska
 • Skarbnik - p. Monika Greszta

Członkowie:

 • p. Ewelina Tytoń
 • p. Iwona Prochowska
 • p. Regina Garbiec
 • p. Luiza Litwin
 • Jadwiga Basińska
 • p. Agata Litwin
 • p. Janusz Przytuła

Rok szkolny 2020/2021

Rada Rodziców:

 • Przewodnicząca - p. Edyta Lal
 • Z-ca przew. - p. Regina Kolak
 • Sekretarz - p. Iwona Zając
 • Skarbnik - p. Monika Greszta

Członkowie:

 • p. Iwona Garbacz
 • p. Luiza Litwin
 • p. Elżbieta Gmyz
 • p. Joanna Gargol
 • p. Agnieszka Szarowolec
 • p. Adam Bryła
 • p. Barbara Ćwik

Rok szkolny 2018/2019

Rada Rodziców:

 • Przewodniczący – Iwona Zając
 • Zastępca – Katarzyna Rogowska
 • Skarbnik – Monika Greszta
 • Sekretarz – Elżbieta Berdzik

Rok szkolny 2017/2018

Rada Rodziców:

 • Przewodniczący – Alicja Buczkowska
 • Zastępca – Agnieszka Szarowolec
 • Skarbnik – Justyna Skwarek–Gontarz
 • Sekretarz – Monika Porębska

Rok szkolny 2023/2024

 1. mgr Basińska-Lal Monika - chemia, fizyka, przyroda, informatyka,
 2. mgr Bednarz Małgorzata - wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna,
 3. mgr Buczyńska-Chodara Dagmara - język polski, logopeda,
 4. dr Czapka Anna - język angielski,
 5. ks. mgr Dynaka Paweł - religia,
 6. mgr Gontarz Anna - język polski, edukacja wczesnoszkolna,
 7. mgr Gontarz Barbara - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,
 8. mgr Gontarz Piotr - wychowanie fizyczne,
 9. mgr Grzyb Anna - pedagog szkolny,
 10. mgr Harasiuk Beata - wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna,
 11. mgr Hejzner Bernarda - religia,
 12. mgr Knap Rafał - muzyka, plastyka, pedagog szkolny,
 13. mgr Krzaczek Anna - biblioteka, edukacja wczesnoszkolna,
 14. mgr Krzysztof Król - historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie,
 15. mgr Kozak Adrianna - geografia,
 16. mgr Kudełka Mariola - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 17. mgr Lal Katarzyna - psycholog,
 18. mgr Marzec Ewa - historia, technika,
 19. mgr Aneta Momot - biologia,
 20. mgr  Krzysztof Nowicki - język niemiecki,
 21. mgr Pakuła Diana - pedagog specjalny, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
 22. ks. dr Piątek Mieczysław - religia,
 23. mgr  Puźniak Natalia - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 24. mgr Rogowska-Mazur Ewa - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 25. mgr Rysztak Maria - religia,
 26. mgr Wakoń Joanna - matematyka, terapia pedagogiczna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 27. ks. Wojtaszek Łukasz - religia,
 28. mgr Zgutka Grzegorz - język angielski.

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Peć Beata - sekretarka,
 • Kudełka Alicja - pomoc biurowa,
 • Dominika Gontarz - asystent nauczyciela,
 • Litwin Agnieszka - opiekun dzieci w autobusie szkolnym, pomoc nauczyciela,
 • Kozyra Mirosława - sprzątaczka,
 • Kozak Małgorzata - sprzątaczka,
 • Serafin Katarzyna - sprzątaczka,
 • Sowa Alina - sprzątaczka.

Rok szkolny 2022/2023

Lp. Nazwisko, imię Przedmiot
1. mgr Basińska-Lal Monika chemia, fizyka, przyroda, informatyka
2. mgr Bednarz Małgorzata wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
3. ks. dr Borowski Adrian religia
4. mgr Buczyńska-Chodara Dagmara język polski, logopeda
5. dr Anna Czapka język angielski
6. ks. mgr Dynaka Paweł religia
7. mgr Gontarz Anna język polski, edukacja wczesnoszkolna
8. mgr Gontarz Barbara wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
9. mgr Gontarz Piotr wychowanie fizyczne
10. mgr Grzyb Anna pedagog szkolny
11. mgr Harasiuk Beata wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
12. mgr Hejzner Bernarda religia
13. mgr Knap Rafał muzyka, plastyka
14. mgr Kraska Joanna biblioteka
15. mgr Krzaczek Anna biblioteka, edukacja wczesnoszkolna
16. mgr Krzysztof Król historia, wychowanie do życia w rodzinie
17. mgr Kudełka Mariola edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
18. mgr Lal Katarzyna psycholog
19. ks. dr Piątek Mieczysław religia
20. mgr Łosiewicz Katarzyna język polski
21. mgr Marzec Ewa historia, technika
22. mgr Aneta Momot biologia
23. mgr Olędzka Elżbieta geografia
24. mgr Pakuła Diana pedagog specjalny, oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
25. mgr Puźniak Natalia edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
26. mgr Rogowska-Mazur Ewa edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
27. mgr Rysztak Maria religia
28 mgr Wakoń Joanna matematyka, terapia pedagogiczna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
29. mgr  Zborowicka-Antoszak Marta język niemiecki
30 mgr Zgutka Grzegorz język angielski

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Peć Beata - sekretarka
 • Kudełka Alicja - sekretarka
 • Kozyra Mirosława - sprzątaczka
 • Kozak Małgorzata - woźna
 • Litwin Agnieszka - opiekun dzieci w autobusie szkolnym, pomoc nauczyciela
 • Serafin Katarzyna - sprzątaczka
 • Sobań Marian - konserwator
 • Sowa Alina - sprzątaczka

Rok szkolny 2021/2022

Lp. Nazwisko, imię Przedmiot
1. mgr Basińska-Lal Monika chemia, fizyka, przyroda, informatyka
2. mgr Bednarz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
3. mgr Biszczanik Alicja matematyka
4. mgr Buczyńska-Chodara Dagmara język polski, logopeda
5. dr Anna Czapka język angielski
6. ks. mgr Dynaka Paweł religia
7. mgr Gontarz Anna język polski
8. mgr Gontarz Barbara wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe
9. mgr Gontarz Piotr wychowanie fizyczne
10. mgr Grzyb Anna pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
11. mgr Harasiuk Beata edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
12. mgr Hejzner Bernarda religia
13. mgr Knap Rafał muzyka, plastyka
14. mgr Król Krzysztof wychowanie do życia w rodzinie, historia, zajęcia szachowe, zajęcia świetlicowe
15. mgr Krzaczek Anna biblioteka
16. mgr Kudełka Mariola edukacja wczesnoszkolna
17. mgr Kusztykiewicz Renata wiedza o społeczeństwie
18. mgr Lipian Tomasz matematyka
19. mgr Łosiewicz Katarzyna język polski
20. mgr Marzec Ewa historia, technika, zajęcia świetlicowe
21. mgr Momot Aneta biologia
22. mgr Olędzka Elżbieta geografia
23. mgr Pakuła Diana język angielski, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający
24. ks. dr Piątek Mieczysław religia
25. mgr Puźniak Natalia edukacja przedszkolna
26. mgr Rogowska-Mazur Ewa edukacja przedszkolna
27. mgr Rysztak Maria religia
28 mgr Wakoń Joanna matematyka, zajęcia rewalidacyjne
29. ks. mgr Krzysztof Wawszczak     religia
30 mgr Zgutka Grzegorz język angielski

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Peć Beata - sekretarka
 • Kudełka Alicja - sekretarka
 • Kozyra Mirosława - sprzątaczka
 • Kozak Małgorzata - woźna
 • Litwin Agnieszka - opiekun dzieci w autobusie szkolnym, pomoc nauczyciela
 • Serafin Katarzyna - sprzątaczka
 • Sobań Marian - konserwator
 • Sowa Alina - sprzątaczka

Rok szkolny 2020/2021

Lp. Nazwisko, imię Przedmiot
1. mgr Basińska-Lal Monika chemia, fizyka, przyroda, informatyka
2. mgr Bojarska Krystyna religia, świetlica
3. mgr Buczyńska-Chodara Dagmara język polski, logopeda
4. mgr Czerwieniec Małgorzata edukacja wczesnoszkolna, świetlica
5. mgr Katarzyna Ungier język niemiecki
6. mgr Gontarz Anna język polski
7. mgr Gontarz Piotr wychowanie fizyczne
8. mgr Grzyb Anna pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
9. mgr Harasiuk Beata    wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
10. mgr Knap Rafał muzyka, plastyka
11. mgr Adrianna Kozak edukacja dla bezpieczeństwa
12. mgr Krzaczek Anna biblioteka
13. mgr Król Krzysztof wychowanie do życia w rodzinie
14. mgr Kudełka Mariola edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
15. mgr Kusztykiewicz Renata biologia, wiedza o społeczeństwie
16. mgr Diana Pakuła język angielski, nauczyciel wspomagający
17. ks. dr Piątek Mieczysław religia
18. ks. mgr Mateusz Kicka religia
19. mgr Łepik Joanna wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
20. mgr Łosiewicz Katarzyna język polski
21. mgr Marzec Ewa historia, technika
22. mgr Olędzka Elżbieta geografia
23. mgr Natalia Puźniak edukacja wczesnoszkolna
24. mgr Rogowska-Mazur Ewa edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
25. mgr Rysztak Maria religia
26. mgr Wakoń Joanna matematyka
27. mgr Wojciechowska Barbara nauczyciel wspomagający
28. mgr Zgutka Grzegorz język angielski

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Peć Beata - sekretarka
 • Kudełka Alicja - sekretarka
 • Kozyra Mirosława - sprzątaczka
 • Kozak Małgorzata - sprzątaczka
 • Małgorzata Kozak - woźna
 • Piechnik Ewa - opiekun dzieci w autobusie szkolnym
 • Serafin Katarzyna - sprzątaczka
 • Sobań Marian - konserwator
 • Sowa Alina – sprzątaczka

Rok szkolny 2018/2019

Lp. Nazwisko, imię Przedmiot
1. mgr Basińska-Lal Monika chemia, fizyka, przyroda, informatyka
2. mgr Bazan Krzysztof wychowanie fizyczne
3. mgr Bednarz Małgorzata wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
4. mgr Biszczanik Alicja matematyka
5. mgr Bojarska Krystyna religia
6. mgr Buczyńska-Chodara Dagmara język polski
7. dr Czapka Anna język angielski
8. mgr Czerwieniec Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
9. mgr Fila Małgorzata język niemiecki, język rosyjski
10. mgr Gontarz Alina język polski, język rosyjski
11. mgr Gontarz Anna język polski, edukacja wczesnoszkolna
12. mgr Gontarz Barbara wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
13. mgr Gontarz Piotr wychowanie fizyczne
14. mgr Grzyb Anna pedagog szkolny
15. mgr Harasiuk Beata wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
16. mgr Knap Rafał muzyka, plastyka
17. mgr Kolaszyńska Elżbieta język polski
18. mgr Krzaczek Anna biblioteka, edukacja wczesnoszkolna
19. mgr Król Krzysztof historia, wychowanie do życia w rodzinie
20. mgr Kudełka Mariola edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
21. mgr Kusztykiewicz Renata biologia
22. ks. dr Piątek Mieczysław religia
23. ks. mgr Leńczuk Tomasz religia
24. mgr Łepik Joanna wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
25. mgr Łosiewicz Katarzyna oligofrenopedagogika
26. mgr Marzec Ewa historia, technika
27. mgr Mazurek Anna matematyka
28. mgr Olędzka Elżbieta geografia, historia
29. mgr Rogowska-Mazur Ewa edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
30. mgr Rysztak Maria religia
31. mgr Skałecka Ewelina informatyka, zajęcia techniczne, doradztwo zawodowe
32. mgr Szpinda Stanisława wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
33. mgr Wakoń Joanna matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
34. mgr Wojciechowska Barbara pedagog szkolny
35. mgr Zgutka Grzegorz język angielski

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Peć Beata - sekretarka
 • Kudełka Alicja - sekretarka
 • Cieślak Zofia - pomoc biurowa
 • Kozyra Mirosława - sprzątaczka
 • Kozak Małgorzata - sprzątaczka
 • Maziarska Anna - woźna
 • Piechnik Ewa - opiekun dzieci w autobusie szkolnym
 • Serafin Katarzyna - sprzątaczka
 • Sobań Marian - konserwator
 •  Sowa Alina - sprzątaczka

Rok szkolny 2017/2018

Lp. Nazwisko, Imię Przedmiot
1. mgr Basińska-Lal Monika chemia, fizyka, przyroda, informatyka
2. mgr Bednarz Małgorzata wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
3. Berdzik Diana logopeda
4. mgr Biszczanik Alicja matematyka
5. mgr Bojarska Krystyna religia
6. mgr Buczyńska-Chodara Dagmara język polski
7. dr Czapka Anna język angielski
8. mgr Czerwieniec Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
9. mgr Fila Małgorzata język niemiecki, język rosyjski
10. mgr Gmyz Monika logopeda
11. mgr Gontarz Alina język polski, język rosyjski
12. mgr Gontarz Anna język polski, edukacja wczesnoszkolna
13. mgr Gontarz Barbara wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia
14. mgr Gontarz Piotr wychowanie fizyczne
15. mgr Anna Grzyb pedagog szkolny
16. mgr Harasiuk Beata wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
17. mgr Knap Rafał muzyka, plastyka
18. mgr Kolaszyńska Elżbieta język polski
19. mgr Krzaczek Anna biblioteka, edukacja wczesnoszkolna
20. mgr Kusztykiewicz Renata biologia
21. ks. dr Piątek Mieczysław religia
22. ks. mgr Leńczuk Tomasz religia
23. mgr Lipian Ewa przyroda, plastyka, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
24. mgr Łepik Joanna wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
25. mgr Katarzyna Łosiewicz oligofrenopedagogika
26. mgr Marzec Ewa historia, technika
27. mgr Mazurek Anna matematyka
28. mgr Mielniczek Anna wychowanie do życia w rodzinie, historia, wiedza o społeczeństwie, surdopedagogika
29. mgr Olędzka Elżbieta geografia, historia
30. mgr Pleskacz Barbara wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
31. mgr Rogowska-Mazur Ewa edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
32. mgr Rysztak Maria religia
33. mgr Skałecka Ewelina informatyka, zajęcia techniczne, doradztwo zawodowe
34. mgr Szpinda Stanisława wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
35. mgr Wakoń Joanna matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
36. mgr Wojciechowska Barbara pedagog szkolny
37. mgr Zgutka Grzegorz język angielski

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Peć Beata - sekretarka
 • Kudełka Alicja - sekretarka
 • Cieślak Zofia - pomoc biurowa
 • Kozyra Mirosława - sprzątaczka
 • Kozak Małgorzata - sprzątaczka
 • Maziarska Anna - woźna
 • Serafin Katarzyna - sprzątaczka
 • Sobań Marian - konserwator
 • Sowa Alina - sprzątaczka

Godziny  pracy specjalistów
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim
rok szkolny 2022/2023

Knap Rafał - pedagog

 • Poniedziałek: 12:35 - 13:35    
 • Wtorek: 10:45 - 12:45, 13:45 - 14:45
 • Czwartek: 10:55 - 13:45
 • Piątek - 8:40 - 10:55, 12:40 - 14:35

Pakuła Diana - pedagog specjalny

 • Poniedziałek: 9:40 - 10:40    
 • Środa: 10:40 - 12:40
 • Czwartek: 12:40 - 13:40
 • Piątek: 12:40 - 13:40

Lal Katarzyna - psycholog

 • Poniedziałek: 8:00 - 9:00
 • Wtorek: 7:45 - 10:45
 • Środa: 10:45 - 15:15
 • Czwartek: 11:00 - 15:30

Załącznik:

Ciekawe adresy:

INSTYTUCJE I PLACÓWKI POMOCY RODZINOM


MOPS JÓZEFÓW
23-460 Józefów, ul. Krótka 6
pow. Biłgoraj,
woj. lubelskie
tel./fax (84) 687-83-98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy ośrodka:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.00
wtorek: 8.00 - 16.00


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. T.Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj
Sekretariat
tel: (84) 686 10 66, fax: (84) 686 10 66
e-mail: pppbil(małpa)poczta.fm


TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 • TEL. 0-800-200-02 POŁĄCZENIE BEZPŁATNE
 • PN - PT: 10.00 - 22.00, S.N. i ŚWIĘTA: 10.00 -16.00
 • Policyjny telefon informacyjny (dla wspomagania ofiar przestępstw): 535-51-00 (czynny całą dobę)
 • Policyjny telefon informacyjno-konsultacyjny: 535-53-30
 • Anonimowa policyjna linia specjalna: 0800-20-148
   

W bibliotece Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które skupia uczniów dobrowolnie pracujących na rzecz biblioteki szkolnej.

Cele ogólne działalności Koła Przyjaciół Biblioteki:

 • Dobrze zorganizowana praca koła nie tylko ułatwia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków, ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej, usprawnia pracę szkoły.
 • Praca  w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych cech charakteru, takich jak: dyscyplina, samodzielność i zdecydowanie, współdziałanie w grupie i koleżeństwo, a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy.
 • Podstawą dobrej pracy koła jest umiejętne i równe rozłożenie obowiązków na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności dzieci i doskonali formy jej samodzielnego działania.

Harmonogram pracy i zadania szczegółowe poszczególnych grup i sekcji Koła Przyjaciół Biblioteki:

SEKCJA ŁĄCZNIKÓW KLASOWYCH

 • podliczanie stanu czytelnictwa klasy – raz w miesiącu,
 • kontrolowanie terminowego zwrotu książek, w szczególności lektur – dwa razy w miesiącu,
 • pomoc w objęciu wszystkich uczniów działalnością biblioteki i w pracy nad wzrostem czytelnictwa – w miarę potrzeb,
 • informowanie wychowawców klas o stanie czytelnictwa – na bieżąco,
 • propagowanie czytelnictwa w swojej klasie, informowanie koleżanek i kolegów o nowościach książkowych zakupionych do biblioteki – na bieżąco.

Aktyw ścisły – pomaga bezpośrednio bibliotekarce w poszczególnych sekcjach:

 • bibliotekarsko – konserwatorskiej,
 • propagandowej,
 • dekoracyjno – imprezowej.

Do zadań sekcji bibliotekarsko – konserwatorskiej należy:

Pomoc w udostępnianiu książek - podczas codziennych dyżurów:

 • wyszukiwanie kart czytelnika,
 • wyszukiwanie i podawanie lektur z półek oraz ponowne włączanie ich do księgozbioru,
 • wypełnianie kart czytelnika,
 • pomoc przy prowadzeniu statystyki wypożyczeń,
 • dyżury w czytelni.

Konserwacja księgozbioru – na bieżąco:

 • opieka nad przydzielonymi regałami,
 • okładanie książek w folię lub w papier,
 • podklejanie kartek w książkach uszkodzonych,
 • utrzymywanie porządku na regałach,
 • interwencja w wypadku umyślnego niszczenia książek wypożyczanych przez niektórych uczniów,
 • pomoc we włączaniu do księgozbioru książek z nowych zakupów,
 • sporządzanie pod nadzorem bibliotekarza kart książek do nowych książek,
 • sporządzanie drugiej karty katalogowej do katalogu rzeczowego i tytułowego,
 • pieczętowanie nowych książek.

Zadania sekcji propagandowej:

 • projektowanie i wykonywanie afiszy, plakatów, ogłoszeń i wywieszek informacyjnych – w miarę potrzeb,
 • sporządzanie tabeli ilustrującej stan czytelnictwa popularyzujących najlepszych czytelników
 • w poszczególnych klasach – raz w miesiącu,
 • promowanie biblioteki na terenie szkoły – na bieżąco.
 • Sekcja dekoracyjno – imprezowa:
 • dba o estetyczny wygląd biblioteki – na bieżąco,
 • pomaga w przygotowaniu spotkań autorskich, poranków literackich, inscenizacji, apeli
 • i imprez czytelniczych, teatrzyków, recytacji, wystaw, konkursów, kiermaszów i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez bibliotekę – w miarę potrzeb.

Opiekunem jest pani Anna Krzaczek.
 

Dyrekcja

Dyrektor: mgr Maria Rysztak

mgr Maria Rysztak