DLACZEGO ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE?

Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym metale ciężkie, tj. ołów, kadm, rtęć i inne, które są szkodliwe  dla środowiska i toksyczne dla organizmu człowieka. W przypadku przedostania  sie do naszego organizmu powodują choroby nerek, dysfunkcje niektórych układów: pokarmowego czy nerwowego. Dlatego należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i unieszkodliwienie go. Zużyte baterie pozostające w naszych domach należą do grupy odpadów komunalnych, lecz ze względu na swój charakter nie powinny być wyrzucane do zwykłego pojemnika na śmieci, którego zawartość następnie trafia na składowisko odwodów. Składowanie zużytych baterii na składowisku jest niebezpieczne dla środowiska, dlatego też odpady tego typu  wymagają prowadzenia oddzielnego procesu unieszkodliwienia. Aby można było je  unieszkodliwić w sposób przyjazny dla środowiska należy w pierwszej kolejności zużyte baterie "wyłowić" z masy produkowanych przez nas odpadów.

Gdy zbieramy baterie chronimy środowisko naturalne i gromadzimy punkty dla szkoły.
Zaangażujcie rodzinę, sąsiadów, znajomych!
W naszej szkole zbieramy zużyte baterie we współpracy z firmą REBA.

Reba


ZBIERAMY ZAKRĘTKI

Zbiórka prowadzona jest na rzecz hospicjum SANTA GALLA w Łabuńkach. Korki oddawane są do recyklingu, a uzyskane środki finansowe wspomagają hospicjum.

Hospicjum Santa Galla

GÓRA GROSZA 2015

"Nigdy nie jesteśmy na tyle biedni,
aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu".

Mikołaj Gogol

Góra GroszaJeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. Od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim przeprowadzona została zbiórka monet groszowych w ramach akcji Towarzystwa "Nasz Dom" pod patronatem MEN. Samorząd Uczniowski zachęcał uczniów do oddawania tzw. groszaków na cel akcji. Zebrane środki trafią do najbardziej potrzebujących dzieci przebywających w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  czuwała nad sprawnym przebiegiem całego przedsięwzięcia. Każda klasa zbierała monety do swoich pudełek. Zgromadzone pieniądze zostały posegregowane i podliczone. Sporządzono protokół, który wraz z pieniążkami przesłano na adres Towarzystwa "Nasz Dom". Podczas trwania 16. edycji akcji Góra Grosza zebraliśmy 346 zł 20 gr., bijąc tym samym zeszłoroczny wynik. Działanie takie pokazało, że nie jesteśmy obojętni na cudze nieszczęście, potrafimy się integrować we wspólnym działaniu i dzielić  z innymi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie.