Uczestnicy spotkania przy stoleW środę 18 stycznia 2024 r. po przerwie spowodowanej pandemią, progi naszej szkoły przekroczyli szanowni goście przybywając na "Spotkanie Pokoleń" pod tytułem "Maleńka przyszła Miłość". Wszystkich serdecznie powitała dyrektor szkoły p. Maria Rysztak. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Burmistrza Józefowa pan Paweł Wielgan, ks. dziekan Zenon Mrugała, ks dr Mieczysław Piątek, p. Beata Hunicz kierownik MOPS w Józefowie, p. Jan Borowicz Prezes Spółdzielni Socjalnej Centrum Turystyki Roztocze, p. Mirosław Dzikoń Leśniczy Leśnictwa Malce, obecni i emerytowani dyrektorzy szkół gminy Józefów, byli i obecni członkowie Rady Rodziców, obecni oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.

Spotkanie PokoleńW czwartek 28 marca 2019 r. odbyło się po raz dziesiąty Spotkanie Pokoleń. Wszystkich gości serdecznie powitała gospodyni spotkania pani dyrektor Maria Rysztak. W wiosenne popołudnie mury naszej szkoły odwiedzili: Zastępca Burmistrza Józefowa pan Ryszard Ostasz, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim pani Anna Mazurek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefowie pani Edyta Nieśpiał, kierownik GZAS pani Renata Bednarczyk, kierownik Przychodni "Nasze Zdrowie" pani Ewa Kolasińska-Gliwa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie pani Elżbieta Jamroz, sołtys wsi Majdan Nepryski pani Kazimiera Holko, przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Zając, poprzednia dyrektor szkoły pani Krystyna Basińska oraz obecni i emerytowani pracownicy i nauczyciele.

Spotkanie PokoleńPod takim tytułem w środę 11 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II   w Majdanie Nepryskim odbyła się kolejna edycja cyklicznego "Spotkania Pokoleń".

W zimowy wieczór pojawili się w naszej szkole zaproszeni goście: władze samorządowe Burmistrz Józefowa pan Roman Dziura z małżonką, Przewodniczący Rady Miasta pan Jerzy Hajduk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefowie pani Edyta Nieśpiał, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj Dłoń" pani Barbara Wojciechowska, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Hamerni, Radny Gminy Józefów pan Tadeusz Gontarz, Sołtys wsi Majdan Nepryski pani Kazimiera Holko, były Przewodniczący Rady Rodziców pan Marian Momot z małżonką oraz obecny pan Adam Litwin, emerytowani dyrektorzy naszej szkoły pani Krystyna Basińska i pani Kazimiera Gontarz oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy.

Zaproszonych gości oraz obecnych pracowników i nauczycieli serdecznie powitała dyrektor szkoły pani Maria Rysztak. Wszyscy zebrani wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek przygotowanych przez najmłodsze pokolenie dzieci z zespołu taneczno-wokalnego "Promyczki" prowadzonego przez p. Beatę Harasiuk i p. Małgorzatę Czerwieniec oraz nieco starsze "Nepryszki" przygotowane przez p. Rafała Knapa.

Spotkanie PokoleńPod takim hasłem 11 maja 2016 r. odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim ósme już "Spotkanie Pokoleń". Spotkania takie mają na celu ocalenie od zapomnienia tego, co jest nam najbliższe - naszej Małej Ojczyzny i związanych z nią tradycji, obrzędów, pieśni, przyśpiewek i tańców ludowych oraz integrację pokoleń. Na każdej takiej imprezie dzieci prezentują swoje umiejętności wokalne i taneczne oraz poznają nowe pieśni w wykonaniu pań z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Józefów.

Na wstępie dyrektor szkoły pani Maria Rysztak serdecznie powitała przybyłych gości. A zaproszenie przyjęli: ks. dziekan Zenon Mrugała - proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie; ks. dziekan Mieczysław Piątek - proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Podwyższenia Krzyża Św. w Majdanie Nepryskim; panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Hamerni; poprzedni dyrektorzy szkoły - panie: Aleksandra Szpinda, Krystyna Basińska, Kazimiera Gontarz; nauczyciele emeryci - państwo: Helena Król, Jadwiga Dziura, Maria Szydełko, Jan Pakulski oraz emerytowani pracownicy obsługi - panie: Wiesława Berdzik, Stanisława Buczkowska, Maria Pastuszek, Maria Wiśniewska, Maria Harasiuk, Barbara Kowalczuk; pan Marian Momot - były wieloletni przewodniczący Rady Rodziców tej szkoły; obecna przewodnicząca RR - pani Agnieszka Szarowolec oraz pani Józefa Nieśpiał i pani Małgorzata Berdzik - "Przyjaciele Szkoły". Obecni byli również aktualnie pracujący nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice oraz przedstawiciele uczniów - zespół wokalno - taneczny "Promyczki" prowadzony przez panie Beatę Harasiuk i Małgorzatę Czerwieniec.

Spotkanie Pokoleń 2015W czwartek 21 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim pod hasłem "Tańcuj, tańcuj, okręcaj..." odbyło się tradycyjne już "Spotkanie Pokoleń". Tradycyjne bo to już siódma edycja tegoż spotkania. Emerytowani pracownicy szkoły, nauczyciele i uczniowie oraz zaproszeni goście spotkali się, aby razem spędzić miłe chwile.

Wszystkich gości serdecznie powitała gospodyni spotkania pani dyrektor Maria Rysztak. Zespół "Promyczki" prowadzony przez panią Beatę Harasiuk, którą wspiera pani Małgorzata Czerwieniec zaprezentował się tym razem w zestawie tańców ludowych. Dzieci pokazały, że wiele potrafią, a tradycje związane z pieśnią i tańcem ludowym naszego regionu nie są im obce.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Majdanu Nepryskiego i Hamerni uświetniły spotkanie rzewnymi pieśniami ludowymi oraz dowcipami "ze szkolnej ławy". Dzieci zostały obdarowane słodyczami. Po części artystycznej wszyscy udali się na poczęstunek, przy którym wspomnieniom i wspólnym śpiewom nie było końca. Było to naprawdę bardzo miłe popołudnie dla trzech pokoleń, które tak pięknie potrafiły razem się bawić.