Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim w gminie Józefów dołączyła do grona "szkół papieskich". Oficjalne nadanie placówce imienia Jana Pawła II odbyło się w środę 18 czerwca.

Nadanie imienia szkoleTo prawdopodobnie pierwsza szkoła w regionie, która otrzymała je po kwietniowej kanonizacji Papieża Polaka i 33 placówka w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, która będzie nosić imię nowego świętego. W całej Polsce jest prawie 1300 szkół papieskich.

Środową uroczystość zainaugurowała Msza Święta w kościele parafialnym w Józefowie, której przewodniczyli ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ksiądz Biskup Marian Rojek oraz Dziekan Dekanatu Józefów i proboszcz miejscowej parafii Ksiądz Zenon Mrugała. Duże wrażenie na uczestnikach eucharystii, podczas której Biskup Marian Rojek poświęcił sztandar szkoły, zrobili towarzyszący pocztowi sztandarowemu uczniowie, przebrani w stroje Gwardii Papieskiej.

Po Mszy w Józefowie uczestnicy przenieśli się do szkoły w Majdanie Nepryskim, gdzie gości powitała dyrektor Kazimiera Gontarz, a dalszą część uroczystości poprowadziła nauczycielka Ewa Marzec.

Jednym z ważniejszych elementów było odsłonięcie tablicy ku czci patrona, czego dokonali Burmistrz Józefowa Roman Dziura, dyrektor placówki Kazimiera Gontarz oraz gen. bryg. Andrzej Knap, dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, który jest absolwentem szkoły w Majdanie Nepryskim. Wśród gości uroczystości byli też m.in.: Wicestarosta Biłgorajski Stanisław Schodziński i kierownik Oddziału Zamiejscowego w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Jan Lelonek.

W dalszej części spotkania uczniowie złożyli ślubowanie na nowy sztandar, a całość zakończyła część artystyczna, której mottem były słowa Jana Pawła II: "Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo".

Wybór patrona Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim był poprzedzony wielomiesięcznymi konsultacjami z udziałem uczniów, rodziców i pracowników placówki. Spośród kilku kandydatur przed ostatecznym głosowaniem społeczność szkolna miała do wyboru Janusza Korczaka i Jana Pawła II. W lutym tego roku zadecydowała, że placówka przyjmie imię Papieża Polaka.

SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski

ŻYCIORYS

Dzieciństwo

Jan Paweł IIKarol Wojtyła urodził się 18.05.1920 r. w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia - Lolek. Był chłopcem bardzo utalentowanym i usportowionym. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932 r. zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat Edmund, brat Karola. Od września 1930 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8 - letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką. Podczas nauki w gimnazjum, Karol zainteresował się teatrem - występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego.

Studia

14 maja 1938 r., Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. W pierwszym roku studiów Karol przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki w Krakowie. Czas od października 1938 do lutego 1941 roku to okres wytężonej nauki. Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 r., przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. Jesienią roku 1941r., Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941r. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, oraz rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kapłaństwo, biskupstwo

16 listopada 1946 roku, alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza, 2 listopada neoprezbiter odprawił Mszę Św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na  Papieskim Uniwersytecie w Rzymie. W lipcu 1948 roku Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety. Od tego momentu rozpoczął się dla młodego księdza okres wycieczek i podróży z młodzieżą po Polsce. Wolny czas zawsze starał się spędzać z chłopcami i dziewczętami na łonie natury. Podczas wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję i dlatego zdejmował sutannę i kazał nazywać się wujkiem. W roku 1958 Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa.

Konklawe

Konklawe, które odbyło się w październiku 1978 roku. Uczestniczyło w nim 111 kardynałów (w tym 25 z Włoch), między nimi Karol Wojtyła. Podczas ostatniego 8. głosowania, mającego miejsce o godz. 16:30 w poniedziałek 16 października, Karol Wojtyła, zgodnie z późniejszymi relacjami, miał uzyskać 99 głosów, co było liczbą dużo większą niż wymagane minimum. Wojtyła, zapytany, czy zgadza się z wyborem kolegium kardynalskiego, odpowiedział twierdząco. Przybrał wtedy imię Jana Pawła II.

Pielgrzymki

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. Jan Paweł II jako papież odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy).

Zamach

W dniu 13 maja 1981 r., podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie, o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie papieża poddano bardzo ciężkiej sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Ojciec Święty wierzył, że swoje ocalenie zawdzięcza wstawiennictwu Matki Bożej. Wyraził to słowami: "Jedna ręka strzelała a inna kierowała kulą". Wierni dostrzegli pewien związek. Zamach miał miejsce 13 maja podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku 1917.

Śmierć

2 kwietnia 2005 r. - w wigilię ustanowionej przez Jana Pawła II Niedzieli Miłosierdzia Bożego o 21.37 po kilkutygodniowej chorobie Karol Wojtyła powraca do domu Ojca...

Beatyfikacja

13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Od momentu zezwolenia na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł Sługi Bożego. 1 maja 2011 r. odbyła się Beatyfikacja Jana Pawła II.