Plan pracy Koła Przyjaciół Biblioteki
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Majdanie Nepryskim w roku szkolnym 2017/2018

Plan jest przygotowany dla uczniów dobrowolnie pracujących na rzecz biblioteki szkolnej.

Cele ogólne działalności KPB:

 • Dobrze zorganizowana praca koła nie tylko ułatwia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków, ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej, usprawnia pracę szkoły.
 • Praca  w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych cech charakteru, takich jak dyscyplina, samodzielność i zdecydowanie, współdziałanie w grupie i koleżeństwo, a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy.
 • Podstawą dobrej pracy koła jest umiejętne i równe rozłożenie obowiązków na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności młodzieży i doskonali formy jej samodzielnego działania.

Harmonogram pracy i zadania szczegółowe poszczególnych grup i sekcji Koła Przyjaciół Biblioteki

Sekcja Łączników Klasowych:

 • podliczanie stanu czytelnictwa klasy – raz w miesiącu,
 • kontrolowanie terminowego zwrotu książek, w szczególności lektur – dwa razy w miesiącu,
 • pomoc w objęciu wszystkich uczniów działalnością biblioteki i w pracy nad wzrostem czytelnictwa – w miarę potrzeb,
 • informowanie wychowawców klas o stanie czytelnictwa – na bieżąco,
 • propagowanie czytelnictwa w swojej klasie. Informowanie koleżanek i kolegów o nowościach książkowych zakupionych do biblioteki – na bieżąco.

Aktyw ścisły – pomagający bezpośrednio bibliotekarce w poszczególnych sekcjach:

 • Bibliotekarsko – konserwatorska,
 • Propagandowa,
 • Dekoracyjno – imprezowa.

Do zadań sekcji bibliotekarsko – konserwatorskiej należy:

 • Pomoc w udostępnianiu książek – podczas codziennych dyżurów:
 1. wyszukiwanie kart czytelnika,
 2. wyszukiwanie i podawanie lektur z półek oraz ponowne włączanie ich do księgozbioru,
 3. wypełnianie kart czytelnika,
 4. pomoc przy prowadzeniu statystyki wypożyczeń,
 5. dyżury w czytelni.
 • Konserwacja księgozbioru – na bieżąco:
 1. opieka nad przydzielonymi regałami,
 2. okładanie książek w folię lub w papier,
 3. podklejanie kartek w książkach uszkodzonych,
 4. utrzymywanie porządku na regałach,
 5. interwencja w wypadku umyślnego niszczenia książek wypożyczanych przez niektórych uczniów,
 6. pomoc we włączaniu do księgozbioru książek z nowych zakupów:
 • sporządzanie pod nadzorem bibliotekarza kart książek do nowych książek,
 • sporządzanie drugiej karty katalogowej do katalogu rzeczowego i tytułowego,
 • pieczętowanie nowych książek.

Zadania sekcji propagandowej:

 • projektowanie i wykonywanie afiszy, plakatów, ogłoszeń i wywieszek informacyjnych – w miarę potrzeb,
 • sporządzanie tabeli ilustrującej stan czytelnictwa popularyzujących najlepszych czytelników w poszczególnych klasach – raz w miesiącu,
 • promowanie biblioteki na terenie szkoły – na bieżąco.

Sekcja dekoracyjno – imprezowa:

 • dba o estetyczny wygląd biblioteki – na bieżąco,
 • pomaga w przygotowaniu spotkań autorskich, poranków literackich, konkursów, kiermaszów i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez bibliotekę – w miarę potrzeb.