Szkolne Koło CaritasKoniec roku szkolnego to czas refleksji i podsumowań. Patrząc wstecz widzimy jak wiele działań zostało zrealizowanych przez wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.

Uczniowie wielokrotnie wykazali się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym. Wolontariusze wraz z opiekunem Szkolnego Koła Caritas panią Joanną Wakoń organizowali i realizowali różne akcje charytatywne śpiesząc z pomocą potrzebującym.

Dnia 26 czerwca 2020 roku wszyscy wolontariusze otrzymali Dyplomy Uznania za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Szkolnego Koła Caritas, zaś wybitni wolontariusze otrzymali tytuł Wolontariusza Roku i zostali nagrodzeni "Pudełkami szczęścia".

Bądź Eko i pomóż chorej MiiSzkolne Koło Caritas działające w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim podejmuje wiele działań na rzecz potrzebujących. Od marca zbieraliśmy pieniądze dla maleńkiej Mi, która jest bardzo chora i na jej leczenie potrzebny jest najdroższy lek świata. Dziewczynka ma SMA typu pierwszego. By Mia mogła rozpocząć leczenie genowe w USA potrzeba ponad 9 milionów złotych… Udało nam się nazbierać 550zł. Czasu jest już niewiele, a na jej leczenie brakuje jeszcze połowę kwoty.

Myśląc jak jeszcze możemy pomóc, nasze nieocenione panie: Katarzyna Serafin, Mirosława Kozyra i Barbara Piechnik wymyśliły akcję szycia toreb. W ich głowach powstały projekty pięknych i funkcjonalnych toreb. Z każdym dniem powstają coraz to piękniejsze i bardziej oryginalne. Nasze Panie trzeba powiedzieć to prawdziwe artystki, które dają drugie życie niepotrzebnym już obrusom, pościelom itp.

"Idziesz przez świat i światu dajesz
kształt przez Twoje czyny..."
(St. Wyspiański)

Działania Szkolnego Koła CaritasSzkolne Koło Caritas działające w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim podejmuje wiele działań na rzecz potrzebujących. Od marca zbieraliśmy pieniążki dla Maleńkiej Mi, która jest bardzo chora i na jej leczenie potrzebny jest najdroższy lek świata. Dziewczynka ma SMA typu pierwszego. By Mia mogła rozpocząć leczenie genowe w USA potrzeba ponad 9 milionów złotych… Naszą akcję przerwała epidemia korona wirusa, ale i tak udało nam się nazbierać 316,79 zł. W naszej szkole były także szyte maseczki i z tej akcji udało nam się nazbierać 175 zł. Przekazujemy, więc na ten szczytny cel 491,79zł. My zaczęliśmy walkę o cud dla niej i prosimy z całego serca, dołączcie do naszej zbiórki.

Hospicjum Santa GallaTrwa zbiórka pieniędzy na środki ochrony osobistej dla Hospicjum Santa Galla. Pracownicy i personel takiej placówki to grupa szczególnie narażona na wirusa. W bardzo trudnej sytuacji znalazły się placówki, które na co dzień niosą bezinteresowną pomoc. Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych do prawidłowego i bezpiecznego działania potrzebuje dużej ilości środków ochrony osobistej. Placówka opiekuje się pacjentami głównie z chorobą nowotworową oraz innymi chorobami w stanie terminalnym. Potrzeba dużej ilości maseczek, rękawiczek, fartuchów ochronnych i środków dezynfekcji.

Majdańskie maseczkiJuż ponad 1000 maseczek ochronnych trafiło do lekarzy, ratowników, pracowników służb medycznych oraz mieszkańców gminy Józefów dzięki akcji rozpoczętej przez pracowników szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.

W tym przedsięwzięciu prężnie pracowało także Szkolne Koło Caritas. Nasi dzielni mali wolontariusze w domach pomagali szyć maseczki. Zaangażowanie ludzi i zainteresowanie tematem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy nadzieję, że nasze maseczki posłużą personelowi medycznemu. Cieszymy się, że choć w niewielkim stopniu możemy nieść pomoc tak bardzo potrzebnym nam ludziom.