Rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców:

 • Przewodnicząca - p. Edyta Lal
 • Z-ca przew. - p. Iwona Garbacz
 • Sekretarz - p. Agnieszka Dołęska
 • Skarbnik - p. Łukasz Pakuła

Członkowie:

 • p. Katarzyna Leśniak
 • p. Agnieszka Litwin
 • p. Regina Garbiec-Kolak
 • p. Monika Greszta
 • p. Luiza Litwin
 • p. Agata Iwan

Rok szkolny 2022/2023

Rada Rodziców:

 • Przewodnicząca - p. Edyta Lal
 • Z-ca przew. - p. Iwona Garbacz
 • Sekretarz - p. Ewelina Tytoń
 • Skarbnik - p. Monika Greszta

Członkowie:

 • p. Anna Naklicka
 • p. Agnieszka Litwin
 • p. Regina Garbiec-Kolak
 • p. Luiza Litwin
 • p. Monika Rawiak
 • p. Sylwia Hałasa

Rok szkolny 2021/2022

Rada Rodziców:

 • Przewodnicząca - p. Edyta Lal
 • Z-ca przew. - p. Iwona Garbacz
 • Sekretarz - p. Justyna Kazanowska
 • Skarbnik - p. Monika Greszta

Członkowie:

 • p. Ewelina Tytoń
 • p. Iwona Prochowska
 • p. Regina Garbiec
 • p. Luiza Litwin
 • Jadwiga Basińska
 • p. Agata Litwin
 • p. Janusz Przytuła

Rok szkolny 2020/2021

Rada Rodziców:

 • Przewodnicząca - p. Edyta Lal
 • Z-ca przew. - p. Regina Kolak
 • Sekretarz - p. Iwona Zając
 • Skarbnik - p. Monika Greszta

Członkowie:

 • p. Iwona Garbacz
 • p. Luiza Litwin
 • p. Elżbieta Gmyz
 • p. Joanna Gargol
 • p. Agnieszka Szarowolec
 • p. Adam Bryła
 • p. Barbara Ćwik

Rok szkolny 2018/2019

Rada Rodziców:

 • Przewodniczący – Iwona Zając
 • Zastępca – Katarzyna Rogowska
 • Skarbnik – Monika Greszta
 • Sekretarz – Elżbieta Berdzik

Rok szkolny 2017/2018

Rada Rodziców:

 • Przewodniczący – Alicja Buczkowska
 • Zastępca – Agnieszka Szarowolec
 • Skarbnik – Justyna Skwarek–Gontarz
 • Sekretarz – Monika Porębska