Rocznica Śmierci Jana Pawła IISzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim uroczyście obchodzi fakty związane z wybitną postacią patrona szkoły. Dnia 5 kwietnia zostały zorganizowane dwa wydarzenia, które upamiętniały 14 rocznicę śmierci Papieża Polaka.

Pierwszym z nich był IV Turniej Koszykówki o Puchar Rady Rodziców. Uczestniczyli w nim uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego z Józefowa, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej ze Stanisławowa oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Majdanu Nepryskiego. Zwyciężyła drużyna z Majdanu Nepryskiego, II miejsce z Józefowa, a III ze Stanisławowa. Szkoły otrzymały puchary, a każdy zawodnik medal. Nagrody te zasponsorowała Rada Rodziców, a słodki poczęstunek ufundowała współpracująca ze szkołą piekarnia. Turniej rozpoczęła i zakończyła p. dyrektor Anna Mazurek wraz z przewodniczącą Rady Rodziców panią Iwoną Zając. Organizatorem była p. Barbara Gontarz – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.

Rocznica Śmierci Jana Pawła IIDnia 2 kwietnia 2018 r. minęła 13 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. Społeczność uczniowska poprzez wydarzenia w naszej szkole oddała cześć Ojcu Świętemu, wyrażając, podziw i ogromną wdzięczność za to, że niósł orędzie wiary i nadziei współczesnemu światu, nękanemu przez wojny i niesprawiedliwości, że brał w obronę ubogich, cierpiących, prześladowanych i chorych, ale przede wszystkim za to, że tak kochał dzieci i młodzież.

Uroczystości związane ze śmiercią Jana Pawła II w naszej szkole odbywały się 5 i 6 kwietnia. Dnia 05.04.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim odbył się III Turniej Koszykówki połączony z testem wiedzy upamiętniający rocznicę śmierci Jana Pawła II o Puchar Rady Rodziców.

W turnieju uczestniczyły zespoły dziewcząt i chłopców klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego z Józefowa pod nazwą KAROLKI: Biszczanik Martyna, Bździuch Kinga, Fryc Julia, Nowicka Martyna, Chyrzyński Karol, Herda Wojciech, Kraczek Mikołaj, Nowak Mateusz, Późniak Wojciech z p. Krzysztofem Bazanem oraz Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II z Majdanu Nepryskiego składająca się z dwóch drużyn: JANKI - Izabela Biszczanik, Wiktoria Buczkowska, Ewelina Nakapała, Agata Kostrubiec, Martyna Zając, Paweł Czerwieniec, Filip Nieścior, Kamil Buczkowski oraz PAWEŁKI - Zuzanna Szarowolec, Julia Harasiuk, Patrycja Rogowska, Olga Kozak, Natanie Garbiec, Dominik Berdzik, Mateusz Rawiak i Damian Bednarczyk.

Zwyciężyła drużyna JANKI z Majdanu Nepryskiego, II miejsce zajęła drużyna KAROLKI z Józefowa, a III miejsce drużyna PAWEŁKI. Szkoła otrzymała puchar i każdy zawodnik medal. Puchar i medale zasponsorowała Rada Rodziców, a słodki poczęstunek ufundowała współpracująca ze szkołą piekarnia. Turniej rozpoczęła i zakończyła p. dyrektor Maria Rysztak wraz z przewodniczącą Rady Rodziców panią Agnieszką Szarowolec. Zawody sędziował nauczyciel w-f p. Piotr Gontarz. Organizatorami byli p. Piotr Gontarz i p. Barbara Gontarz – nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.

Rocznica śmierci Jana Pawła IIKażda rocznica śmierci Jana Pawła II jest ważnym wydarzeniem w życiu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim. Mimo, że minęło już dwanaście lat od Jego odejścia, to postać i nauczanie naszego wielkiego Rodaka pozostają wciąż żywe. Ci, którzy pamiętają cały pontyfikat Jana Pawła II, teraz przekazują świadectwo kolejnym pokoleniom i dbają, aby najważniejsze papieskie przesłanie nie popadło w zapomnienie.

Uroczystości związane ze śmiercią Jana Pawła II w naszej szkole odbywały się 3 i 7 kwietnia.

Dnia 03.04.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim odbył się II Turniej Minikoszykówki upamiętniający rocznicę śmierci Jana Pawła II o Puchar Rady Rodziców.

W turnieju uczestniczyły zespoły dziewcząt z kl. IV – VI ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny z Aleksandrowa, Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego z Józefowa oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Majdanu Nepryskiego.

Zwyciężyła drużyna z Aleksandrowa, II miejsce zajęły dziewczęta z Majdanu Nepryskiego, a III miejsce dziewczęta z Józefowa. Szkoły otrzymały puchary i każdy zawodnik medal.

W zawodach brali także udział chłopcy z kl. IV- VI ze Szkoły Podstawowej z Majdanu Nepryskiego i Szkoły Podstawowej z Józefowa. Wygrała drużyna ze Szkoły z Józefowa. Puchary, medale zasponsorowała Rada Rodziców oraz słodki poczęstunek ufundowały współpracujące ze szkołą piekarnie.

PamiętamyW związku z przyjęciem przez Szkolę Podstawową w Majdanie Nepryskim imienia Jana Pawła II uczniowie i pracownicy szkoły uroczyście obchodzą wydarzenia związane z tą wybitną postacią Papieża Polaka. Aby uczcić 11 rocznicę Jego śmierci zostały zorganizowane dwa wydarzenia. Pierwszym z nich był przeprowadzony 01.04.2016 r. I Turniej Minikoszykówki o Puchar ufundowany przez Radę Rodziców tejże szkoły. Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy upamiętniającą rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz złożeniem przez uczniów ubranych w stroje Gwardzistów Papieskich kwiatów i zapaleniem zniczy przy tablicy Patrona. Na turniej zostały zaproszone zespoły koszykarskie ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny z Aleksandrowa oraz ze Szkoly Podstawowej nr 5 im. J. Twardowskiego z Biłgoraja. Udział wziął również zespół gospodarzy.

Gospodarze turnieju okazali się bardzo gościnni i oddali I miejsce SP nr 5 z Biłgoraja, sami zajęli   II miejsce, a III miejsce zajął zespół z SP Aleksandrów. Rozegrano także mecz klas IV chłopców pomiędzy SP Majdan Nepryski i SP nr 5 z Biłgoraja – tutaj także górą byli chłopcy z Biłgoraja.