Polish English German Italian Russian
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Innowacja "Planeta ortografii" zakończona

Planeta ortografiiPrzez dwa lata prowadzona była w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim innowacja metodyczno- organizacyjna "Planeta ortografii" z wykorzystaniem programu Insta.Ling oraz bitów ortograficznych.

Działania objęte innowacją zostały wplecione w proces dydaktyczno-wychowawczy, stanowiąc jego wsparcie z wykorzystaniem programu Insta.Ling w XIII i XIV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół oraz bitów ortograficznych, według pomysłu Magdaleny Sabik, a przygotowanych specjalnie dla  uczniów przez autorkę i realizatorkę innowacji p. Beatę Harasiuk.

Inspiracją do stworzenia niniejszej innowacji stały się wieloletnie doświadczenia zawodowe. Dzieci pisząc nawet krótką wypowiedź skupiają się na jej treści i popełniają błędy, których podczas typowych ćwiczeń nie robią. Najprawdopodobniej wynika to z braku dojrzałości ortograficznej. W wyniku systematycznych ćwiczeń, czynności pisania automatyzują się i przechodzą w nawyk ortograficzny, czyli bezbłędne pisanie. Każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak żmudnym i wymagającym różnorodnych zabiegów dydaktycznych jest nauczanie ortografii. Bardzo dużo wysiłku kosztuje wyrobienie u dziecka tzw. czujności ortograficznej, czyli umiejętności dostrzeżenia i zastosowania w praktyce danej reguły ortograficznej.

W dobie komputerów dbanie o bezbłędność tekstów pisanych staje się dla wielu uczniów zbędnym wysiłkiem. Praktyka szkolna pokazuje też, że stosowanie jednolitych metod nauczania ortografii jest nieskuteczne, a nawet zniechęcające uczniów. Chcąc tego uniknąć, powinno się pobudzić ich zainteresowanie, które jest warunkiem osiągnięcia poziomu koncentracji uwagi i stanowi jeden z głównych motywów uczenia się. Aby zwiększyć efektywność uczenia się ortografii należy zastosować rozmaite techniki wspomagania pamięci. Podczas nauki mózg najlepiej zapamiętuje te wiadomości, które łatwo można skojarzyć, są interesujące lub w jakiś sposób wyjątkowe.

W innowacji zastosowano następujące elementy technik wspomagania pamięci: skojarzenia obrazowe, historyjki, rymy. W roku szk. 2020/2021 uczniowie nadal tworzyli "Banki wyrazów", opanowywali pisownię ortograficzną wybranych grup wyrazów związanych z realizowanymi blokami tematycznymi i napisali 19 dyktand.

Planeta ortografiiPonadto utworzono 32 bity ortograficzne i wyodrębniono klasowego mistrza ortografii w każdym miesiącu: październik - Hania Hanys, listopad - Hania Hanys, Karina Greszta, Wojciech Litwin, Franio Panas, Antonio Scotti, styczeń - Franio Panas, Paweł Trześniowski, luty - Hanna Hanys, marzec - Hanna Hanys, kwiecień - Wojciech Litwin, maj - Karina Greszta, Hanna Hanys, Antonio Scotii, Paweł Trześniowski, czerwiec - Magdalena Chodara, Hanna Hanys. Klasowym mistrzem ortografii klasy trzeciej została ponownie, tak jak w klasie II, Hanna Hanys.

Dodatkowo trzecioklasiści prowadzili "Vademecum ortografii" stanowiące kompendium wiedzy związanej z ortografią przedstawione w formie wierszy, słowniczków, plansz ortograficznych.

Praca z innowacją przyniosła oczekiwane i wymierne efekty. Świadczy o tym wzrost ilości mistrzów ortografii w poszczególnych miesiącach w klasie III w porównaniu z klasą II. Stosowanie różnorodnych pomocy oraz ciągła stymulacja wpłynęły na wzrost czujności i poprawności ortograficznej u większości uczniów w klasie.

Podsumowanie innowacji Podsumowanie innowacji Podsumowanie innowacji

Poprawiono: środa, 30, czerwiec 2021 08:23

Agendy szkolne

Dla rodziców

Dobre praktyki

Joomla templates by Joomlashine