Teatrzyk "Wędrowniczek" pracuje od roku szkolnego 2003\2004. Został założony z inicjatywy trzech nauczycielek Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim, pań: Małgorzaty Czerwieniec, Anny Gontarz i Barbary Pleskacz.Te panie są nadal opiekunkami teatrzyku. Zajęcia teatralne odbywają się w formie zajęć pozalekcyjnych.Uczniowie bardzo chętnie biorą w nich udział, gdyż mają tutaj możliwość wyżycia się artystycznego, zaprezentowania swoich zdolności aktorskich przed szerszą publicznością. W repertuarze zaprezentowanym przed uczniami naszej szkoły, na imprezach środowiskowych i w Przedszkolu w Józefowie znalazło się wiele baśni, przedstawień o tematyce współczesnej oraz scenek kabaretowych.W obecnym roku szkolnym 2013\2014 teatrzyk obchodzi 10-lecie powstania.