Kto uratuje świat, jeśli nie ja?Pod tym hasłem odbyła się w sobotę, 18 maja, ogólnopolska pielgrzymka wolontariuszy, pracowników i podopiecznych Caritas. Wśród uczestników byli wolontariusze Szkolnego Koła Caritas naszej szkoły wraz z opiekunami. Patronami tegorocznej Pielgrzymki byli św. Maksymilian Maria Kolbe oraz św. Jan Paweł II, który 18 maja 2019 roku skończyłby 99 lat. W pielgrzymce udział wzięło ponad 2000 osób. Na terenie klasztoru oo. Franciszkanów znalazły się stoiska Caritas Polska prezentujące działania w kraju i za granicą. Na uczestników pielgrzymki czekał ponadto bogaty program: koncerty chrześcijańskiego rapera "Tau" i ludowego zespołu z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, spotkanie na temat sytuacji w Syrii "Skazani", prezentacja projektów ekologicznych Caritas Polska oraz pokazy filmowe. Podczas całego wydarzenia wolontariusze mogli wziąć udział w grze terenowej, która sprawdzała wiedzę na temat działań Caritas w Polsce, Niepokalanowa i św. Maksymiliana. Homilię podczas Mszy św. w sanktuarium w Niepokalanowie wygłosił bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Wezwał uczestników do zabrania ze sobą do domu owoców pielgrzymki: – Codziennie mobilizujmy się do działania, pytajmy siebie samych zgodnie z hasłem tego wydarzenia: "Kto uratuje świat, jeśli nie ja?".

Tak, pomagam!Przeżywany obecnie czas Wielkiego Postu, a z nim zachęta do jałmużny doskonale łączy się z akcją, podczas której w dniu 30 marca br. wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas, działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim uczestniczyli w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod hasłem: "Tak, pomagam!".

Caritas pragnie na Święta Wielkanocne dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie, aby każdy mógł cieszyć się ze Zmartwychwstania Chrystusa. Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami.

Akcje SKCWolontariusze wraz z opiekunami w ramach Szkolnego Koła Caritas podejmują działania na rzecz społeczności szkolnych i lokalnych. Aby jeszcze prężniej brać udział w akcjach panie Alina Gontarz i Joanna Wakoń wzięły udział w projekcie "Nie zapalisz innych, jeśli sam nie płoniesz", podczas którego opiekunowie SKC i członkowie PZC naszej diecezji spotkali się z Ks. Markiem Decem - wicedyrektorem Caritas Polska oraz pracownikami Caritas w Warszawie. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji wolontariatu oraz zwiększenie identyfikacji liderów wolontariatu naszej diecezji z działaniami Caritas. Spotkanie ukazało dorosłym wolontariuszom, że kampanie pomocowe Caritas Polska, w których uczestniczymy na poziomie diecezji, w wymiarze ogólnopolskim docierają do rzeszy osób potrzebujących. Wolontariusze obejrzeli poruszające spoty nagrane przez Caritas Polska, w których seniorzy mówią, jak udzielona pomoc odmienia ich życie. Wyjazd miał również wymiar edukacyjny i integrujący. Przedstawiciele SKC i PZC obejrzeli wystawę: "Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918" w Muzeum Narodowym, zwiedzili muzeum Powstania Warszawskiego oraz Pałac Króla Jana Sobieskiego w Wilanowie.

"Szanujcie, pomagajcie, kochajcie starszych ludzi,
bo Oni byli tacy jak my, a my będziemy tacy jak Oni..."

Kolędowanie w Zakładzie Pielęgnacyjno-OpiekuńczymAdwent to szczególny czas, w którym dzielimy się dobrem i radością z innymi, oczekując na Boże Narodzenie. Dlatego po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim wybrali się do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego "Gawra". Pod opieką pań Joanny Wakoń i Aliny Gontarz wolontariusze Szkolnego Koła Caritas 17 grudnia kolędowali z podopiecznymi i pracownikami placówki. Wspólny śpiew pięknych, polskich kolęd przy akompaniamencie gitary wywołał wielką radość i zadumę nad tajemnicą wcielenia. Życzenia złożone przez uczniów, a także piękne kartki świąteczne wykonane w ostatnim czasie przez wolontariuszy wywołały nie tylko szeroki uśmiech na twarzach, ale również łzy wzruszenia.

"Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje"
Jan Paweł II.

Międzynarodowy Dzień WolontariuszaMiędzynarodowy Dzień Wolontariusza jest świętem wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bardzo chętnie poświęcają swój czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. Ustanowienie tego święta w 1986 roku przez ONZ było wyrazem oficjalnego docenienia tej pracy oraz uznania dla wszystkich tych, którzy poświęcają swój czas w celu niesienia pomocy innym.

Świętowali w tym dniu także wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z Majdanu Nepryskiego. Z tej okazji 5 grudnia 2018 r. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu, o godzinie 10 została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Bp Mariana Rojka, w której uczestniczyły Szkolne Koła Caritas diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Pasterz naszej diecezji podczas homilii zauważył, czym wyróżnia się wolontariusz oraz zwrócił uwagę na to, że powinien on naśladować Jezusa Chrystusa i od Niego uczyć się.