Spotkanie Szkolnych Kół Caritas16 czerwca wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Majdanie Nepryskim uczestniczyli w spotkaniu członków i opiekunów Szkolnych Kół Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w Werchracie.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią pod przewodnictwem ks. Adama Sobczaka, dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Po Mszy Św. odbył się rajd śladami św. Brata Alberta na Monasterz. Nasi uczniowie mogli osobiście zobaczyć miejsce, w którym znajdowała się pustelnia św. Alberta Chmielowskiego oraz poznać fakty z życia i działalności swojego patrona. Dobroczynność i miłosierdzie dla potrzebujących, które wyróżniały św. Brata Alberta są również najważniejszymi aspektami przemawiającymi do uczniów działających w Szkolnych Kołach Caritas. Niespodzianką dla uczestników spotkania był występ Michała Rycaja, dwukrotnego Mistrza Świata Freestyle football oraz możliwość otrzymania autografu. Zjazd uczniów, których łączy chęć pomagania innym, był doskonałą okazją do wspólnej modlitwy, zabawy i zawiązywania nowych znajomości. Opiekunami uczniów były panie: Anna Krzaczek i Joanna Wakoń.

Powołanie Szkolnego Koła CaritasDnia 3 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim zostało powołane Szkolne Koło Caritas przez Dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Adama Sobczaka na wniosek Pani Dyrektor Marii Rysztak. Opiekunem koła została pani Joanna Wakoń. Inauguracja SKC odbyła się w obecności ks. Dziekana Zenona Mrugały Przewodniczącego Caritas Parafii NP. NMP w Józefowie, prezesa Caritas Parafii pani Marii Kudełki, koordynatora szkolnych kół Caritas pani Alicji Mucy, skarbnika Caritas Parafii pani Lucyny Piętak, Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i społeczności szkolnej. Uczniowie z ogromnym entuzjazmem przyjęli propozycję działania w SKC. Wolontariusze podczas uroczystości otrzymali legitymacje, koszulki i czapeczki. Powołane Koło posiada swój regulamin, jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.