Turniej Mini Piłki Nożnej 2016

Turniej Mini Piłki Nożnej 2016W środę 15 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim już po raz piętnasty odbył się Turniej Mini Piłki Nożnej uczniów klas III szkoły podstawowej o Puchar Burmistrza Józefowa.

Celem turnieju jest: wdrażanie do zdrowej i uczciwej rywalizacji sportowej, wpajanie nawyku systematycznej aktywności ruchowej, ukazywanie pożytecznych form spędzania wolnego czasu.

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami. Na szkolnym boisku stawili się chłopcy i dziewczęta klas III z trzech szkół podstawowych gminy Józefów i Aleksandrów.

Uczestnicy turnieju:

  • Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim, opiekunowie: p. Joanna Łepik, p. Barbara Pleskacz
  • Szkoła Podstawowa w Józefowie, opiekun: p. Tomasz Kukiełka
  • Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, opiekun: p. Elżbieta Kulińska

Oto wyniki sportowej rywalizacji.

Klasyfikacja końcowa w kategorii dziewcząt:

  • I miejsce: S.P. Majdan Nepryski
  • II miejsce: S.P. Józefów i S.P. Aleksandrów

Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców:

  • I miejsce: S.P. Józefów
  • II miejsce: S.P. Majdan Nepryski
  • III miejsce:  S.P. Aleksandrów

Zwycięzcy turnieju otrzymali puchary. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, piłki i podziękowania. Organizatorami turnieju są: pani Beata Harasiukpan Piotr Gontarz.

Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji imprezy Burmistrzowi Józefowa, nauczycielom, opiekunom zespołów oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim.

Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016
Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016
Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016
Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016
Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016
Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016
Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016
Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016 Turniej Mini Piłki Nożnej 2016