Mistrz Matematyki 2016

Dnia 9 czerwca 2016 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim II etap Międzygminnego Konkursu Matematycznego "Mistrz Matematyki 2016". Cele konkursu:

  • rozwijanie uzdolnień matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym;
  • możliwość sprawdzenia umiejętności matematycznych uczniów;
  • wyłonienie najzdolniejszych uczniów w zakresie matematyki na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej;
  • zwiększenie efektywności pracy z dziećmi zdolnymi;
  • stwarzanie możliwości zdrowej rywalizacji.

Do konkursu przystąpiło 22 uczniów klas I-III z czterech szkół podstawowych. Rywalizowali ze sobą uczniowie z Józefowa, Górecka Starego, Aleksandrowa i z Majdanu Nepryskiego. Zadania konkursowe II etapu układała nauczycielka matematyki klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim - p. Joanna Wakoń.

Po sprawdzeniu prac i podliczeniu  punktów "Mistrzami Matematyki 2016" zostali następujący uczniowie:

Lp. Nazwisko i imię ucznia Szkoła Klasa Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego do konkursu
1. Jastrzębski Maksymilian S.P. Aleksandrów I Jastrzębska Ewa
2. Gontarz Mateusz S.P. Józefów II Żebrowska Bożena
3. Chodara Hubert S.P. Józefów III Buczkowska Ewa

Tytuł "Wicemistrza Matematyki 2016" otrzymali:

Lp. Nazwisko i imię ucznia Szkoła Klasa Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego do konkursu
1. Koman Anna
Tyras Borys
S.P. Majdan Nepryski
S.P. Józefów
I Szpinda Stanisława
Pasierbiewicz Monika
2. Łepik Kacper S.P. Józefów II Hajduk Elżbieta
3. Adamowicz Jakub S.P. Aleksandrów III Gontarz Stanisława

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i upominek. Konkurs został przygotowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. Beatę Harasiuk i p. Stanisławę Szpinda.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują opiekunom uczniów za wkład pracy w przygotowanie swoich wychowanków do konkursu oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim za ufundowanie nagród i pomoc w realizacji konkursowego przedsięwzięcia.

Mistrz Matematyki 2016 Mistrz Matematyki 2016 Mistrz Matematyki 2016
Mistrz Matematyki 2016 Mistrz Matematyki 2016 Mistrz Matematyki 2016
Mistrz Matematyki 2016 Mistrz Matematyki 2016 Mistrz Matematyki 2016
Mistrz Matematyki 2016 Mistrz Matematyki 2016 Mistrz Matematyki 2016