Polish English German Italian Russian
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Próbna ewakuacja 2021

Próbna ewakuacjaDnia 6 października 2021 r.o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej im. Jana  Pawła II w Majdanie Nepryskim miała miejsce próbna ewakuacja z budynku szkoły w obecności Ogniomistrza Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju i Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej p. Dawida Łepika.

Alarm ogłoszono ustalonym sygnałem alarmowym. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy bezpiecznie opuścili budynek drogami ewakuacyjnymi zgodnie z ustalonym planem ewakuacji. Miejscem zbiórki było boisko szkolne. Po otrzymaniu meldunku od koordynatora akcji pani dyrektor Maria Rysztak podsumowała próbną ewakuację.

Dziękujemy panu Dawidowi Łepikowi za przeprowadzenie pogadanki na temat sytuacji zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, zaprezentowanie wozu strażackiego z posiadanym sprzętem pożarniczym, a także panu kierowcy-ratownikowi Michałowi Sobaniowi  i strażakowi Łukaszowi Pakule.

Organizatorzy akcji:
Barbara Gontarz i Piotr Gontarz

SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski
SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski SP Majdan Nepryski

Poprawiono: piątek, 08, październik 2021 07:01

Agendy szkolne

Dla rodziców

Dobre praktyki

Joomla templates by Joomlashine