Konkurs historyczny

Konkurs historycznyUczniowie SP w Majdanie Nepryskim wzięli udział w konkursie "Powstanie Styczniowe na Roztoczu" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie. W szkolnych eliminacjach uczestniczyło 6 osób z klas VI - VIII. Do etapu II, który został przeprowadzony 10 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Józefowie zakwalifikowali się Gabriela Kozyra (kl. VII) i Marcin Bryła (kl. VI b). Po rozwiązaniu finałowego testu uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę o przebiegu Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie, uczestnicząc w konferencji historycznej pod hasłem "Walka - Niepodległość - Pamięć", podczas której nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu.

Gabriela Kozyra otrzymała nagrodę, zaś Marcin Bryła - wyróżnienie. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem p. Krzysztofa Króla i p. Elżbiety Olędzkiej.

Konkurs historyczny Konkurs historyczny Konkurs historyczny