Polish English German Italian Russian
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Chciałbym kiedyś tu powrócić,
Chciałbym kiedyś tu zapukać,
Porozglądać się dokoła,
By dzisiejszy dzień odszukać.

Zakończenie roku szkolnegoTymi słowami, wypowiedzianymi przez jednego z tegorocznych absolwentów naszej szkoły, rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019, na którą przybyli: pierwsza dyrektor Gimnazjum w Majdanie Nepryskim, p. Maria Malawska, była dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim, p. Krystyna Basińska, ks. Dziekan dr Mieczysław Piątek, ks. Tomasz Leńczuk, przewodnicząca Rady Rodziców p. Iwona Zając, dyrekcja szkoły, emerytowani i pracujący nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie. Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych głos zabrała dyrektor szkoły p. Maria Rysztak, która podsumowała mijający rok szkolny.

Słowa uznania p. dyrektor skierowała do uczniów, którzy dzięki rzetelnej i systematycznej pracy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Są to uczennice klasy VIII - Julia Chodara, Wiktoria Lal i Martyna Puźniak oraz uczennice klasy III gimnazjum - Ewelina Nakapała, Zuzanna Szarowolec i Agata Kostrubiec. W uznaniu dla osiągnięć edukacyjnych wymienionych absolwentek Pani dyrektor wręczyła ich rodzicom listy gratulacyjne.

Tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim uzyskała Julia Chodara, Najlepszym Absolwentem Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim została Ewelina Nakapała. Tytuł Ucznia Roku przyznany został Oliwii Bielak, uczennicy klasy V a. Sportowcami Roku zostali uczniowie klasy III gimnazjum Ewelina Nakapała i Daniel Trześniowski.

W dalszej części uroczystości świadectwa ukończenia szkoły otrzymali wszyscy absolwenci, po czym nastąpiło wręczenie nagród uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki nauczania, 100% frekwencję, bądź wyróżniali się przez cały rok szkolny aktywną pracą na rzecz szkoły. Podziękowania odebrali także członkowie Szkolnego Koła Caritas, którzy angażowali się w akcje charytatywne.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 było niewątpliwie ważnym momentem w życiu trzech pań, które po wielu latach pracy w naszej szkole odeszły na zasłużoną emeryturę. Pracę zawodową zakończyły p. Alina Gontarz, p. Anna Maziarska i p. Zofia Cieślak. Dyrektor szkoły, p. Maria Rysztak, podziękowała im za codzienny trud, rzetelność w wykonywaniu obowiązków i życzyła wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się nowym etapie życia. Swojej wychowawczyni, p. Alinie Gontarz, w wyjątkowy sposób podziękowali także uczniowie klasy III gimnazjum. Wspólnie zaśpiewali oni dla "swojej Pani" piosenkę "Tyle było dni"

Kolejnym punktem uroczystości było podsumowanie pracy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim, gdyż w związku z reformą edukacji, w bieżącym roku szkolnym ostatnia klasa wspomnianej szkoły zakończyła naukę. Pani wicedyrektor Anna Mazurek podziękowała nauczycielom i pozostałym pracownikom za współpracę, szczególne słowa wdzięczności kierując do pierwszej dyrektor gimnazjum p. Marii Malawskiej oraz do współpracującej z nią dyrektor szkoły podstawowej p. Krystyny Basińskiej. Pani Anna Mazurek przypomniała historię Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, które ukończyło ponad 620 uczniów. Podkreśliła ogromny wkład pracy w funkcjonowanie tej szkoły jej wieloletniej dyrektor  p. Zofii Grzeszyk. Wzruszającym momentem było pożegnanie sztandaru Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim. Pani dyrektor Maria Rysztak podziękowała p. Annie Mazurek i pozostałym dyrektorom gimnazjum za kierowanie szkołą.

W dalszej części akademii nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły podstawowej przez absolwentów nowemu pocztowi sztandarowemu.

Krótki program artystyczny przygotowany przez absolwentów obfitował w słowa podziękowań dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

W pięknych słowach uczniowie podziękowali także swoim rodzicom "za troskliwą opiekę, za nieprzespane noce i za pomoc, na którą zawsze mogli liczyć".

Absolwentów pożegnali uczniowie klasy VII wręczając im drobne upominki.

Pani dyrektor Maria Rysztak wyraziła wdzięczność organowi prowadzącemu za owocną współpracę. Podziękowała także rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za kolejny rok wytężonej pracy.

Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców p. Iwona Zając, dziękując dyrekcji, emerytom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za trud włożony w edukację i wychowanie dzieci. W imieniu rodziców absolwentów p. Ewa Marzec podziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za pracę i zaprosiła na słodki poczęstunek.

Na zakończenie uroczystości ks. Tomasz Leńczuk udzielił zebranym Bożego Błogosławieństwa. Pani dyrektor Maria Rysztak złożyła wszystkim życzenia udanych i bezpiecznych wakacji, po czym zaprosiła uczniów do klas, na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami zakończone rozdaniem świadectw.

Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego

Poprawiono: wtorek, 25, czerwiec 2019 13:55

O naszej szkole

Agendy szkolne

Dla rodziców

Dobre praktyki

Joomla templates by Joomlashine