Polish English German Italian Russian
Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Logopeda

Garść istotnych informacji

Zajęcia logopedyczne odbywają się najczęściej raz w tygodniu w grupach do czterech osób. Trwają około 20 - 30 minut. Ostateczna częstotliwość spotkań oraz czas ich trwania uzależniona jest zawsze od indywidualnych potrzeb uczniów.

Na zajęcia uczniowie przynoszą zeszyty, w których zapisywany lub wklejany jest materiał wyrazowy (sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty, ćwiczenia) przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu. Dlatego proszę zaglądać do tych zeszytów po każdych zajęciach.

Terapia zaburzeń artykulacji (wymowy) obejmuje trzy podstawowe etapy:

  • przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy);
  • wywoływania głoski lub korygowania głoski nieprawidłowo wymawianej;
  • utrwalania prawidłowo brzmiącej głoski – najdłuższy, wymagający systematyczności i konsekwencji od logopedy, dziecka i rodzica.

W naszej szkole czeka na dzieci przytulny gabinet logopedyczny ( II piętro, dawny pokój nauczycielski), wyposażony w niezbędne pomoce dydaktyczne (lustro, gry, układanki, loteryjki).

PAMIĘTAJMY! Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.


Zajęcia logopedyczne
I półrocze 2018/2019

Poniedziałek – 9.00 - 9.30, 11.50 – 12.20
Środa – 13.45 – 14.30
Czwartek – 11.55 – 14.20
Piątek – 13.40 – 14.10

Konsultacje dla rodziców – piątki 14.15 – 15.00

Zapraszam – II piętro – Dagmara Buczyńska–Chodara.


Plan pracy logopedy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Prace organizacyjne:
przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, konstruowanie indywidualnych programów terapii logopedycznej na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy własnej przeprowadzonej w/g badania przesiewowego dr I. Styczek, kwestionariusza obrazkowego w/ g I. Michalak - Widery oraz badania słuchu fonematycznego w/g B. Rocławskiego - uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej (ewentualnie współpraca poradnią).

2. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia:

  • oddechowe: ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi,
  • głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów,
  • słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych,
  • artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej,
  • leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne,
  • stymulujące rozwój mowy biernej i czynnej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:
wywołanie głoski w izolacji, utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym
w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach, ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach, automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane, ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.

4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną, służące rozwojowi i doskonaleniu różnych sfer np.:
emocjonalna: pozytywne wsparcie, chwalenie nagradzanie, motywacyjna: zachęcanie do wykonywania zadań, tworzenie atmosfery sukcesu, intelektualna: kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.

5. Współpraca z wychowawcą grupy, rodzicami, pedagogiem.
Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach, prowadzenie zeszytów logopedycznych, dziennika zajęć, oceny efektywności prowadzonych zajęć, prowadzenie konsultacji dla rodziców.

Opracowanie – Dagmara Buczyńska - Chodara

O naszej szkole

Agendy szkolne

Dla rodziców

Dobre praktyki

Joomla templates by Joomlashine